Nr 4/2015

Nr 4/2015

Strona Tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Bogdan KOSZEL
Niemcy wobec greckiego kryzysu finansowego (2009-2015)

Krzysztof MALINOWSKI
Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?

Anna POTYRAŁA
W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015

Adam JASKULSKI
Pomiędzy splendid isolation a integracją. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą Zachodnią w czasach Schumana

Przemysław OSIEWICZ
Przyczyny oraz przebieg procesu zmian politycznych w Egipcie w latach 2011-2014

Rafał WORDLICZEK
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie wybranych krajów Afryki Północnej w latach 1989-2001

Krzysztof ŁABĘDŹ
Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym – formy i ograniczenia

Tadeusz KAMIŃSKI
Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji

Beata SŁOBODZIAN
Sukces czy porażka społeczności lokalnych? – funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska

Anna GODZICH
Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie

Stanisław GĘDEK
Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej

Clifford A. BATES, Jr.
Contemporary Comparative Politics and Revival of Regime Analysis Contra Reviving Aristotle’s Regime Science

Ferenc HORCHER
Skinner and Rosanvallon: Reconciling the History of Political Thought with Political Philosophy

Volker SCHNEIDER
Relationalism in Political Theory and Research: The Challenge of Networked Politics and Policy-Making

Jan KVETINA
Polish Aristocratic Identity as a Discourse of Ideology: A Critical Discourse Analysis Approach

Recenzje/Dyskusje
Bronisław Władysław Pasierb, Historyk wobec dylematów polskich i własnych. Przyczynki i szkice (M. Kosman)

Wydarzenia/Informacj
Zapisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a oczekiwania Ślązaków – dyskusja panelowa zapis z wprowadzeniem (C. Trosiak)

Noty o autorach