Kontakt

Redakcja „Przeglądu Politologicznego”
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
e-mail: przeglad.politologiczny@amu.edu.pl
strona www: przeglad.amu.edu.pl

Prenumerata
W celu rozpoczęcia prenumeraty czasopisma prosimy o kontakt:
Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
E-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM