Procedura recenzowania i lista recenzentów

  1. Redakcja czasopisma Przegląd Politologiczny dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
  2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
  3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
  5. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
  6. Czasopismo naukowe “Przegląd Politologiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.

Lista recenzentów

1. Janusz Adamowski
2. Roman Bäcker
3. Stanisław Bieleń
4. Bartłomiej Biskup
5. Tadeusz Bodio
6. Andrzej Chodubski
7. Yonhyok Choe
8. Jacek Czaputowicz
9. Erhard Cziomer
10. Maciej Drzonek
11. Aniela Dylus
12. Andrzej Gąsiorowski
13. Tadeusz Godlewski
14. Tomasz Herzog
15. Jan Iwanek
16. Jarol B. Janowski
17. Jarosław Jańczak
18. Marta Jas-Koziarkiewicz
19. Helmut Juros
20. Kazimierz Kik
21. Sebastian Kubas
22. Elżbieta Kużelewska
23. Barbara Krauz-Mozer
24. Teresa Łoś-Nowak
25. Andrzej Mania
26. Maria Marczewska-Rytko
27. Justyna Miecznikowska
28. Tadeusz Mołdawa
29. Yuliya Nesteriak
30. Bernadetta Nitschke
31. Edward Olszewski
32. Rafał Ożarowski
33. Marek Pietraś
34. Janusz Ruszkowski
35. Jerzy Sielski
36. Elżbieta Stadtmüller
37. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
38. Alicja Stępień-Kuczyńska
39. Stanisław Sulowski
40. Michał Tomczyk
41. Grażyna Ulicka
42. Piotr Wawrzyk
43. Marta Witkowska
44. Marian Wolański
45. Jacek Wojnicki
46. Waldemar Wojtasik
47. Konstanty Adam Wojtaszczyk
48. Stanisław Wójcik
49. Sylwester Wróbel
50. Ryszard Zięba
51. Arkadiusz Żukowski