Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja czasopisma Przegląd Politologiczny dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 5. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
 6. Czasopismo naukowe “Przegląd Politologiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
 7. Procedowanie przesłanych do redakcji manuskryptów zajmuje średnio około 5 miesięcy od złożenia tekstu do jego publikacji. Czas ten zależny jest od liczby tekstów przysłanych do redakcji oraz od aktualnych planów wydawniczych.

Lista recenzentów

 1. Roman Bäcker
 2. Maciej Drzonek
 3. David Duenas-Cid
 4. Aleksandra Gasztold
 5. Tomasz Herzog
 6. Jarosław Jańczak
 7. Marta Jas-Koziarkiewicz
 8. Elżbieta Kużelewska
 9. Alina Kaszku
 10. Izbela Kapsa
 11. Dorota Kowalewska
 12. Artur Kopka
 13. Krzysztof Koźbiał
 14. Óscar Garcia Luengo
 15. Andrzej Mania
 16. Maria Marczewska – Rytko
 17. Mira Malczyńska-Biały
 18. Mirosław Natanek
 19. Martinas Malužinas
 20. Marek Rewizorski
 21. Alicja Stępień-Kuczyńska
 22. Rafał Ożarowski
 23. Jacek Wojnicki
 24. Arkadiusz Żukowski
 25. Krzysztof Żarna