Procedura recenzowania i lista recenzentów

  1. Redakcja czasopisma Przegląd Politologiczny dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
  2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
  3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
  5. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
  6. Czasopismo naukowe “Przegląd Politologiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
  7. Procedowanie przesłanych do redakcji manuskryptów zajmuje średnio około 5 miesięcy od złożenia tekstu do jego publikacji. Czas ten zależny jest od liczby tekstów przysłanych do redakcji oraz od aktualnych planów wydawniczych.

Lista recenzentów

1. Janusz Adamowski
2. Roman Bäcker
3. Stanisław Bieleń
4. Bartłomiej Biskup
5. Tadeusz Bodio
6. Yonhyok Choe
7. Jacek Czaputowicz
8. Erhard Cziomer
9. Maciej Drzonek
10. Aniela Dylus
11. Andrzej Gąsiorowski
12. Tadeusz Godlewski
13. Tomasz Herzog
14. Jan Iwanek
15. Jarol B. Janowski
16. Jarosław Jańczak
17. Marta Jas-Koziarkiewicz
18. Helmut Juros
19. Kazimierz Kik
20. Sebastian Kubas
21. Elżbieta Kużelewska
22. Barbara Krauz-Mozer
23. Teresa Łoś-Nowak
24. Andrzej Mania
25. Maria Marczewska-Rytko
26. Justyna Miecznikowska
27. Yuliya Nesteriak
28. Bernadetta Nitschke
29. Edward Olszewski
30. Rafał Ożarowski
31. Marek Pietraś
32. Janusz Ruszkowski
33. Jerzy Sielski
34. Elżbieta Stadtmüller
35. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
36. Alicja Stępień-Kuczyńska
37. Stanisław Sulowski
38. Michał Tomczyk
39. Grażyna Ulicka
40. Piotr Wawrzyk
41. Marta Witkowska
42. Marian Wolański
43. Jacek Wojnicki
44. Waldemar Wojtasik
45. Konstanty Adam Wojtaszczyk
46. Stanisław Wójcik
47. Sylwester Wróbel
48. Ryszard Zięba
49. Arkadiusz Żukowski