Vol 1/2014

Vol 1/2014

Title page

Contents

Przemysław OSIEWICZ
Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku: krytyczna analiza stosowanych pojęć

Marcin TARNAWSKI
Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny

Radosław FIEDLER
Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu

Beata PRZYBYLSKA-MASZNER
Uwarunkowania reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej po roku 2011

Michał SKORZYCKI
Arabska Wiosna jako szansa na reset w relacjach Unii Europejskiej z jej południowym sąsiedztwem

Karolina LIBRONT
Niemiecki słoń w składzie libijskiej porcelany. Implikacje postawy wobec wydarzeń w Libii w 2011 r. dla polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa RFN

Kinga SMOLEŃ
Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji

Wojciech NOWIAK
Arabska Wiosna a kwestie bezpieczeństwa Izaela i jego sąsiadów

Artur POHL
Arabia Saudyjska wobec Arabskiej Wiosny

Klaudia WACHOWSKA
Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny w Libii

Mirlan SUBANOV
Analiza porównawcza wydarzeń 2005 i 2010 r. w Republice Kirgiskiej oraz Arabskiej
Q
Artur WEJKSZNER
Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego a przemiany demokratyczne w państwach Maghrebu

Radosław BANIA
„Arabska Wiosna” – dooewiadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej

Andrzej PURAT
Znaczenie Bractwa Muzułmańskiego w polityce Egiptu oraz w wydarzeniach Arabskiej Wiosny 2011 roku

Witold OSTANT
„Egipskie ciemności…” – od autorytaryzmu do autorytaryzmu

Maciej STANECKI
Weryfikacja potencjału – analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku

Fuad JOMMA
Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii

Maria GIEDZ
Kurdowie we współczesnych społecznościach Bliskiego Wschodu

Magdalena SZKUDLAREK
Rola czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowej

Adrian K. SIADKOWSKI
Jemeńskie pragnienie demokracji – pomiędzy Arabią Szczęoeliwą a terroryzmem. Przemiany polityczne i społeczne w Jemenie AD 2011

Jacek RAUBO
Jemen – zapomniany aktor Arabskiej Wiosny

Krzysztof KUBIAK
Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiści i międzynarodowa interwencja

Magdalena STELMACH
Antyamerykanizm jako istotny element Arabskiej Wiosny

Kamila BIELIńSKA
Od Al-Dżaziry do Twittera – wpływ mediów na Arabską Wiosnę

Recenzje

  • Recenzje
    P. Osiewicz, Konflikt cypryjski (R. Fiedler); Seen McMeekin, Ekpress Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie 1998–1918 (K. Kubiak)

Noty o autorach