Nr 2/2013

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Eugeniusz PONCZEK
Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej

Daniel MIDER
Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie

Piotr PAWEŁCZYK, Barbara JANKOWIAK
Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów

Jacek KNOPEK
Systemy parlamentarne wybranych państw arabskich i muzułmańskich w świetle notatki dla kierownictwa MSZ z 1972 r.

Łukasz JAKUBIAK
Przesłanki rozwiązania parlamentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej

Marcin ŁUKASZEWSKI
Czy parlament może zmieniæ mężczyznę w kobietę? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porządku konstytucyjnym wobec europejskich procesów integracyjnych (wybrane problemy)

Jarosław JAŃCZAK
Przesunięcie koncepcyjne w studiach granicznych

Anna CITKOWSKA-KIMLA
Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa

Jolanta BRYŁA
System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Maciej MAGIERA
Kultura bezpieczeństwa w imprezach masowych w Wielkopolsce. Analiza działań Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu

Mirosław LAKOMY
Od „arabskiej wiosny” do powstania „lajków” w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej

Paweł RUSZKOWSKI
Polityczne aspekty zjawiska segmentacji społeczeństwa

Cezary TROSIAK
Dyskusja i spory wokół wprowadzania podwójnych nazw miejscowości na terenie Śląska Opolskiego

Magdalena LORENC
„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” jako przykład wystawy politycznej

Recenzje

  • Jarosław Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa (A. Antoszewski);
  • Marcin Grabowski, Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po roku 1989 (A. Żukowski);
  • Roman Kochnowski, Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Geneza upadku austriackiej demokracji w latach 1927–1934. Studium politologiczne (E. Czerwińska-Schupp)

Noty o autorach