Nr 4/2014

Nr 4/2014

Strona tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Józef M. FISZER
Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014)

Agnieszka HESS
Bliżej obywateli czy bliżej państwa?
Wpływ akcesji do UE na warunki funkcjonowania i aspiracje polskiego sektora pozarządowego w sferze politycznej

Zdzisław W. PUŚLECKI
Innovations in the Strategy of the European Union’s Economic Growth

Tomasz HERZOG
Empire of Illusion? America’s problem with contemporary public discourse

Marek ŻYROMSKI
Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?

Simon GEISSBÜHLER
Does direct democracy really work?
A review of the empirical evidence from Switzerland

Magdalena MUSIAŁ-KARG
The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies

Jeroen Van den BOSCH
Mapping Political Regime Typologies

Michał TOMCZYK
Proces decyzyjny jako istotny element analizy zjawisk integracyjnych w Europie z perspektywy teoretycznej. Przykład Szwajcarii

Artur LASKA
Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu

Cezary TROSIAK
Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną

Maciej DRZONEK
Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni

Liana HURSKA-KOWALCZYK
Kampania wyborcza Zjednoczonej Opozycji „O Ojczyznę”

Małgorzata MIZERSKA-WROTKOWSKA
Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej

Recenzje/Dyskusje

Noty o autorach