Nr 4/2013

Nr 4/2013

Strona tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Karol B. JANOWSKI
Media. Między misją rzecznictwem interesów

Marcin PIECHOCKI
Płynna demokracja

Zbigniew BLOK
Drogi poszukiwania tożsamości „nauki o polityce”

Zdzisław W. PUŚLECKI
W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego

Joanna SKRZYPCZYNSKA
Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego

Tomasz R. SZYMCZYŃSKI
Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera

Tomasz DUBOWSKI, Agnieszka PIEKUTOWSKA
Legitymizacja władzy Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne

Michał TOMCZYK
Perspektywy szwajcarskiej polityki wobec Unii Europejskiej

Adam BARABASZ
Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Robert KMIECIAK
Samorząd wojewódzki w Polsce jakopodmiot polityki rozwoju regionalnego

Marcin RACHWAŁ
Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych

Tadeusz NOWAK
Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych

Michał PIENIAS
Znaczenie to żsamości wizerunkowej partii i jej kandydatów w trakcie kampanii wyborczej

Mirosław GRZELAK, Dorota PIONTEK
Żelazna Dziewczyna – Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki

Marek JARENTOWSKI
Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy

Yuliana PALAGNYUK
Tworzenie polityki państwowej na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej

Yemelyanov VOLODYMYR, Kosenchuk SERHIY
Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej

Żetpisbaj BEKBOŁATUŁY
Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie

Recenzje

  • Jerzy Sadecki, Ambasador
  • Tony Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje

Wydarzenia/Informacje

  • Sprawozdanie z seminarium naukowego „Direct Democracy in Switzerland and beyond” (M. Łukaszewski)
  • Informacja o laureatach Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej (T. Wallas)

Contributors