Nr 2/2014

Nr 2/2014

Strona tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Jacek WOJNICKI
Europeizacja czy transformacja – ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej

Beata PAJĄK-PATKOWSKA Krzysztof PATKOWSKI
Węgierska droga do i od demokracji

Krzysztof KOZBIAŁ
Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców

Ewa GANOWICZ
Idea samorządności w Polsce – próba ak- sjologicznej systematyzacji w ujęciu poli- tologicznym

Ryszard KOWALCZYK
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy

Wojciech ADAMCZYK
Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa?

Maria WĄSICKA
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków

Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK
Inauguracyjne orędzia prezydenckie jako przedmiot interpretacji politologicznej

Małgorzata KOŁODZIEJCZAK
Inauguracyjne orędzia prezydenckie jako przedmiot interpretacji politologicznej

Krzysztof KOWALCZYK
Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r.

Monika KOWALSKA
Instytucja Ombudsmana jako czynnik de- mokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

Natalia KLEJDYSZ
Nowy feminizm – teoria i praktyka

Elżbieta LESIEWICZ
Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej

Aleksandra ZIĘBA
Female terrorism w Stanach Zjednoczonych

Piotr PODEMSKI
A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)

Magdalena KACPERSKA

Czy system edukacji w Polsce odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy?

Recenzje

  • Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski – mąż stanu w czasach przełomu (M. Kijowski);
  • Wielkie rocznice w dyskur- sie publicznym i pamięci społecznej, pod red. Marcelego Kosmana (D. Skalski);
  • Konstytucja Księstwa Liechtenste- inu, tł. z jęz. niem. Radosław Grabowski, wstęp Sabina Grabowska (M. Śmigasiewicz)

Wydarzenia
Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie . Warszawa 17–18 września 2013 r. (A. Kansy)

Noty o autorach