Nr 1/2017

Nr 1/2017

Strona Tytułowa
Spis treści i strona redakcyjna

Marcin RACHWAŁ
Evolution of the System of Elections to the Polish Sejm – the Matter of Election Formula

Elżbieta KUŻELEWSKA
Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii

Jan MUSZYŃSKI
Indywidualna skarga konstytucyjna w Polsce i w Niemczech: Jak proceduralne różnice wpływają na pozycję instytucji?

Radosław MARZĘCKI
Młodzi wyborcy jako audytorium „dyskursu zmiany” w 2015 roku

Jerzy LESZKOWICZ-BACZYŃSKI
Wpływ prawicowych ideologii jako źródło spadku zaufania społecznego w Polsce

Katarzyna RADZIK-MARUSZAK, Agnieszka PAWŁOWSKA
Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej

Sebastian PACZOS
Historical Reminiscences in Party Programs and Public Utterances of the Leaders of Polish Political Parties after 1989. The Case of Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość)

Jacek H. KOŁODZIEJ
Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa

Agnieszka STĘPIŃSKA, Ewa JURGA-WOSIK, Kinga ADAMCZEWSKA, Dominika NAROŻNA, Bartłomiej SECLER
Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne

Sebastian KUBAS
Zmiany w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku

Filip KACZMAREK
Znaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiej

Robert CZULDA
Sport jako element soft power Kataru

Nartsiss SHUKURALIEVA, Artur LIPIŃSKI
Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej

Rafał WORDLICZEK
Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako promotorzy reform demokratycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w pierwszej dekadzie XXI wieku

Adam BARABASZ
PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981)

Przegląd książek/Dyskusje
Agnieszka K. Cianciara i inni, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej (E. Kucheryavaya)

Informacje
Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku” (Collegium Polonicum, 2–3 lutego 2017 r.) (M. Musiał-Karg, K. Duda)

Noty o autorach