Nr 1/2013

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Bogdan SZLACHTA
Politologia jako dyscyplina naukowa świadoma swoich postaw (stronniczy przyczynek do debaty z czterema uwagami)

Czesław MAJ
Problematyka władzy międzynarodowej

Andrzej CHODUBSKI
O przywództwie polonijnym w rzeczywistości globalizacji świata

Agnieszka BIELAWSKA
Państwo i jego ustroje w starożytnej literaturze oraz filozofii greckiej

Marcin RACHWAŁ
Władza ludu czy elit politycznych? Próba zdefiniowania współczesnej demokracji

Edyta PIETRZAK
Nieposłuszeństwo i profanacje – globalne społeczeństwo obywatelskie

Jerzy SIELSKI
Przywództwo w Unii Europejskiej

Mirosław SKARŻYŃSKI
Wpływ kryzysu gospodarczego na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w UE

Klaudia KAŁĄŻNA, Remigiusz ROSICKI
O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne

Paweł ANTKOWIAK
Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów

Bartłomiej SECLER
Spór o multipleks. Telewizja Trwam kontra Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ewa JURGA-WOSIK
Prasa lokalna w leszczyńskim regionie wydawniczym. Przyczynek do badań nad zawartością treści w kontekście sportowych wydarzeń medialnych, ze szczególnym udziałem kobiet

Recenzje

Informacje

Noty o autorach