Nr 1/2019

Nr 1/2019

Spis treści

Radosław Marzęcki
Obywatel patriota? Patriotyzm jako czynnik determinujący aktywność obywatelską młodych Polaków

Edyta Pietrzak
Polityczność różnorodności jako problem hermeneutyczny

Piotr Pawełczyk
Socjotechnika lęku – zastosowanie w XXI wieku

Grzegorz Piwnicki
Ruchy separatystyczne i dezintegracyjne przełomu XX i XXI wieku w Europie

Maciej Aleksandrowicz
Konsultacje ludowe. Kilka uwag na tle rozwiązań szwajcarskich

Stanisław Kosmynka
Strategia zwalczania terroryzmu dżihadystycznego w Maroku

Łukasz Jureńczyk
Partycypacja kobiet w systemie politycznym Afganistanu w XXI wieku

Maciej Karczewski
Symulacje komputerowe modeli wieloagentowych (ABM) jako narzędzie badawcze w naukach społecznych

Rafał Dudała
Italian Catholicism in the Face of Contemporary Socio-political Challenges. An Attempt to Analyse

Monika Sidor , Katarzyna Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil
Communication tools with residents in Polish municipalities with cohabitation (term of office 2014–2018)

Joanna RAK
Policing Protest in the Austerity-driven Slovenia

Nartsiss Shukuralieva
“We are hope, you are the eternal khan.” Authoritarian regimes and protest opportunities in Central Asia

Remigiusz Rosicki
US Espionage against Poland in 1970–1989

Małgorzata Kamola-Cieślik
Assumptions and implementation of the policy of Polish government in the field of the development of shipbuilding industry in Poland in the context of the situation on the shipyard market in the world

Przegląd książek/Dyskusje
Artur Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989–2011.
Historia, organizacja, tożsamość, Warszawa (T. Bojanowicz)

Noty o autorach