Nr 3/2016

Nr 3/2016

Strona Tytułowa
Spis treści i strona redakcyjna

Beata PRZYBYLSKA-MASZNER
Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej w Afryce

Krzysztof TRZCIŃSKI
Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki

Anita ADAMCZYK
Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania

Wojciech NOWIAK, Dominika NAROŻNA, Cornelius CAPPELEN
Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland

Damian PUŚLECKI
Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demogra cznego w Programie Rodzina 500 plus

Artur LIPIŃSKI
Strategie „komunizacji” przeciwnika politycznego Obraz środowiska Unii Wolności w dyskursie polskiej prawicy

Marek ŻYROMSKI
Rola i funkcje wyborów w systemach niedemokratycznych

Natalia KUSA
Potencjał protestów motywowanych ekonomicznie – przypadek współczesnej Federacji Rosyjskiej

Witold MAZURCZAK
Kolonializm – Dekolonizacja – Postkolonializm Rozważania o istocie i periodyzacji

Izabela JANICKA
Nastroje prawicowo-ekstremistyczne społeczeństwa niemieckiego

Ireneusz KRAŚ
Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa

Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym w Polsce po 1989 roku

Marianna GLADYSH
Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and In uence of the Ukrainian Crisis

Agnieszka BIELAWSKA, Janusz WIŚNIEWSKI
Political science in the Federal Republic of Germany – featured examples

Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im Czesława Mojsiewicza

Noty o autorach