Nr 4/2016

Nr 4/2016

Strona Tytułowa
Spis treści i strona redakcyjna

Michał KUŹ
Dissenting voices within political theory Voegelin’s quest for symbols and Strauss’s search for the philosopher

Mirosław MATYJA
Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?

Natasza LUBIK-RECZEK
Serbian elections: The path towards Europe?

Andrzej GAŁGANEK
Przyczynowość w nauce o stosunkach międzynarodowych

Magdalena EL GHAMARI
Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej

Artur WEJKSZNER
Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa

Maciej POTZ
Empowerment through religion: religion’s survival strategies in democratic politics

Fuad JOMMA
The role of Muslim women in political life based on the examples of selected Muslim countries

Éva VÁNYI
The representation of women in the government decision making in Hungary. Woman’s participation at the middle-level

Jitka GELNAROVÁ, Marie V. FOUSKOVÁ
Women’s Political Representation in the Czech Republic in the context of the transition from Communism to Democracy

Agata LUDERA-RUSZEL
The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time

Beata STĘPIEŃ, Paulina POSPIESZNA, Joanna SKRZYPCZYŃSKA
Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective

Zdzisław W. PUŚLECKI
Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego

Elżbieta LESIEWICZ
Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego

Konrad NIKLEWICZ
EU’s pressing communication challenge

Mikołaj TOMASZYK
Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego

Przegląd książek/Dyskusje
Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F. Esser,
C. Reinemann, J. Strömback (J. Jakubowski)

Noty o autorach