Nr 1/2016

Nr 1/2016

Strona Tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Agnieszka TURSKA-KAWA
Nadzieja podstawowa oraz orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania politycznego młodych

Marcin RACHWAŁ
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce w świetle prawa – wybrane zagadnienia

Łukasz SCHEFFS
Socjotechnika władzy

Marcin PŁOSKI
Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin

Tomasz KACZMAREK
Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Maciej DRZONEK
Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach „wiecznych prezydentów” w 2014r

Grzegorz PIWNICKI
Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy

Michał Marcin KOBIERECKI
Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw

Bartosz HORDECKI
Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych

Wojciech ADAMCZYK
Od indywidualizmu do zespołowości: l-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych

Remigiusz ROSICKI
Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007-2015

Keerthi Sampath KUMAR
The Democratic Republic of Congo – elections 2016. Road to democracy?

Mordechai LEVY
Changes in Israeli collective identity as a source of tension in the political arena

Przegląd książek/Dyskusje
Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera
(Agnieszka NITSZKE)
Nicolas Levi, System polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe
(Maciej KIJOWSKI)
Grzegorz Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce (Tomasz DĄBROWSKI)

Noty o autorach