Nr 1/2018

Nr 1/2018

Spis Treści

Czesław MAJ
Wpływ w stosunkach międzynarodowych

Łukasz DONAJ
Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion

Kamil ŁAWNICZAK
Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania

Jarosław JAŃCZAK
The European Council and the European Union’s external activities. Forming relations with eastern neighbors

Radosław FIEDLER
European Union Democracy Promotion and its impact on Civil Society in Central Asia

Zdzisław W. PUŚLECKI
Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and United States

Agnieszka PACH-GURGUL
The Energy Union Tour – success or failure?

Bogdan KOSZEL
Brexit w polityce europejskiej Niemiec

Krzysztof TOMASZEWSKI
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego

Marta JAS-KOZIARKIEWICZ, Ewa STASIAK-JAZUKIEWICZ
Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych

Katarzyna SOBOLEWSKA-MYŚLIK
Podemos jako „partia-ruch”

Tatiana MAJCHERKIEWICZ
Wybory regionalne jako wybory drugorzędne a perspektywa rzżdzenia wielopoziomowego

Cezary KOŚCIELNIAK
Szkolnictwo wyższe i dyplomacja naukowa jako narzędzie soft power w polityce ChRL wobec Unii Europejskie

Przegląd książek/Dyskusje
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. X: Złoczów, Zadwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce, Zasmyki (M. Kosman)
Bezpieczeństwo: dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, pod red. R. Skarzyńskiego i E. Kużelewskiej (M. Witkowska)
Radomir Miński, Aktualność myśli Roberta Michelsa (S. Drelich)
Dorota Sepczyńska, Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji (D. Komarzyca)

Noty o autorach