Nr 2/2017

Nr 2/2017

Strona Tytułowa
Spis treści i strona redakcyjna

Adam GWIAZDA
Odwrót od wolnego handlu na przykładzie Partnerstwa
Transpacyficznego

Marek REWIZORSKI
Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania
Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Jacek K. SOKOŁOWSKI, Dariusz STOLICKI
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego
porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu
legislacyjnego

Ireneusz Paweł KAROLEWSKI, Thomas MEHLHAUSEN
Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie debaty
o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego
i wojny na Ukrainie

Artur KOPKA
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych
o charakterze transgranicznym na przykładzie Polski i Niemiec

Tomasz CZAPIEWSKI
Demokracja bezpośrednia wobec dążeń separatystycznych.
Rozważania nad kategorią referendum niepodległościowego

Bartosz CZEPIL
Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii

Edward JELIŃSKI
Symptomy relacji między społeczeństwem/narodem a państwem.
Próba spojrzenia retrospektywnego w warunkach polskich

Ewa GANOWICZ, Wojciech OPIOŁA
Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu
terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego

Rafał KLEPKA
Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku
przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?

Krzysztof KOWALCZYK
Typologia grup interesu artykułujących postulaty
Kościoła katolickiego w Polsce

Marcin PIECHOCKI
Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej
– wybrane przykłady

Magdalena LORENC
The Museum of (Non)Remembrance. A Horse and the Warsaw
Uprising Museum

Przegląd książek/Dyskusje
Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century,
eds. B. Krauz-Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj
(T. Pawłuszko)

Noty o autorach