Nr 2/2018

Nr 2/2018

Spis Treści

Andrzej GAŁGANEK
Metoda śledzenia procesu i mechanizmy przyczynowe w badaniu
stosunków międzynarodowych

Robert ŁOŚ
Siła współczesnych państw. Ujęcie teoretyczne

Aleksandra GASZTOLD
Perspektywa feministyczna w badaniach nad terroryzmem

Mateusz WAJZER
Odnajdywanie prostoty w złożoności. Wybrane zastosowania gier 2×2
w badaniach zjawisk politycznych

Anna POTYRAŁA
Unijny system relokacji w sprawozdaniach Komisji Europejskiej.
Ocena i perspektywy

Michał PIECHOWICZ
Rola Frontex w zarządzaniu przestrzenią wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości UE

Marek GÓRKA
Kultura bezpieczeństwa w kontekście znaczenia informacji jako elementu
społeczno-kulturowego

Adam KIRPSZA
Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

Krystyna LESZCZYŃSKA
Przyczyny i polityczne skutki wyborów uzupełniających
do Senatu RP

Przemysław OSIEWICZ
EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected Political
Aspects

M. Syaprin ZAHIDI and MUSFIROH
The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia’s interest

Przegląd książek/Dyskusje
Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego (P. Obacz)
Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik, Tożsamość wizualna polskich
województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie
(F. Kaczmarek)

Informacje
Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Populistyczne komunikowanie
polityczne Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
10–11 kwietnia 2018 r. (D. Halagiera)

Noty o autorach