Nr 3/2009

Przegląd Politologiczny

Nr 3/2009 Rok XIV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 3/2009 Rok XIV

Artykuły

Karol S. JANOWSKI
Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP

Józef M, FISZER
Globalny kryzys finansowy i jego społeczno-polityczne konsekwencje dla Polski

Jarosław JANCZAK
Historyczne podstawy kształtowania się typów kultury polityki zagranicznej. Przypadki realizmu i radykalizmu

Bartlomiej H. TOSZEK
Znaczenie czynnika hiszpańskiego w procesie rozszerzania autonomii wewnętrznej Gibraltaru

Oleg MIKHALEV
Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej. Pomiędzy stabilizacją a przystąpieniem

Jerzy BABIAK
Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w świetle zasad Unii Europejskiej

Krzysztof HAJDER
Modele opodatkowania dochodów w świetle konkurencyjności europejskich gospodarek

Ryszard KOWALCZYK
Media lokalne a problematyka dostępu do informacji publicznej

Agnieszka STĘPIŃSKA
EuroNews: europejska stacja telewizyjna?

Julita RUNC
Środowisko naturalne w systemie wartości ekonomicznych

Recenzje

  • Zbigniew Dworecki, Poznańskie i Piłsudski (P. Dwornicki);
  • The 2004 Enlargements Influence on the Labour Market in the European Union, red. Jerzy Babiak (W. Hladkiewicz);
  • Jerzy J, Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne (M. Żyromski);
  • Roman Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna (E. Lesiewicz)

Wydarzenia / Informacje

  • Od unii lubelskiej do europejskiej. Sprawozdanie z konferencji naukowej na Wydziale Politologii UMCS 1-2 lipca 2009 r. (M. Kosman);
  • Konferencja .Dwa Dwudziestolecia. Społeczeństwo, państwo, geopolityka” Poznań 26-27 listopada 2009 (E. Lesiewicz)

Noty o autorach