Vol. 3/2009

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Przegląd Politologiczny

Nr 3/2009 Rok XIV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 3/2009 Rok XIV

Artykuły

Karol S. JANOWSKI
Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP

Józef M, FISZER
Globalny kryzys finansowy i jego społeczno-polityczne konsekwencje dla Polski

Jarosław JANCZAK
Historyczne podstawy kształtowania się typów kultury polityki zagranicznej. Przypadki realizmu i radykalizmu

Bartlomiej H. TOSZEK
Znaczenie czynnika hiszpańskiego w procesie rozszerzania autonomii wewnętrznej Gibraltaru

Oleg MIKHALEV
Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej. Pomiędzy stabilizacją a przystąpieniem

Jerzy BABIAK
Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w świetle zasad Unii Europejskiej

Krzysztof HAJDER
Modele opodatkowania dochodów w świetle konkurencyjności europejskich gospodarek

Ryszard KOWALCZYK
Media lokalne a problematyka dostępu do informacji publicznej

Agnieszka STĘPIŃSKA
EuroNews: europejska stacja telewizyjna?

Julita RUNC
Środowisko naturalne w systemie wartości ekonomicznych

Recenzje

  • Zbigniew Dworecki, Poznańskie i Piłsudski (P. Dwornicki);
  • The 2004 Enlargements Influence on the Labour Market in the European Union, red. Jerzy Babiak (W. Hladkiewicz);
  • Jerzy J, Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne (M. Żyromski);
  • Roman Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna (E. Lesiewicz)

Wydarzenia / Informacje

  • Od unii lubelskiej do europejskiej. Sprawozdanie z konferencji naukowej na Wydziale Politologii UMCS 1-2 lipca 2009 r. (M. Kosman);
  • Konferencja .Dwa Dwudziestolecia. Społeczeństwo, państwo, geopolityka” Poznań 26-27 listopada 2009 (E. Lesiewicz)

Noty o autorach