Nr 2/2012

SPIS TREŚCI Nr 2/2012 Rok XVII

Artykuły

Andrzej CHODUBSKI
Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji

Michał KUŹ
Stany Zjednoczone Europy czy Unia Amerykańska?

Józef M. FISZER
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki)

Elżbieta KUŻELEWSKA
Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej)

Katarzyna ŻODŹ-KUŹNIA, Janusz WIŚNIEWSKI
Dynamika wzajemnych relacji między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na początku XXI wieku

Marceli KOSMAN
Droga na Downing Street. Uwagi nad karierą polityczną Margaret Thatcher

Przemysław J. SIERADZAN
Czynniki destabilizacji politycznej w Karaczajo-Czerkiesji: separatyzm etniczny i fundamentalizm religijny

Joanna JAROSZYK-PAWLUKIEWICZ
Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii

Krzysztof FEDOROWICZ
System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy

Remigiusz ROSICKI
Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie

Jacek RAUBO
Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Maciej WOJTACKI
O naturze sporów kompetencyjnych. Konflikty pomiędzy organami władzy państwowej w polskiej myśli polityczno-prawnej na przełomie XX i XXI wieku

Recenzje/Dyskusje

  • Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, pod red. Janusza Symonidesa, Mirosława Sułka (A. Wesołowska-Maciejewska);
  • Społeczne dylematy Europy, pod red. Doroty Gizickiej (W. Stankiewicz)

Informacje

  • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej” (Collegium Polonicum, 10-11 maja 2012 r.) (M. Musiał-Karg)

Noty o autorach