Vol. 2/2012

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SPIS TREŚCI Nr 2/2012 Rok XVII

Artykuły

Andrzej CHODUBSKI
Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji

Michał KUŹ
Stany Zjednoczone Europy czy Unia Amerykańska?

Józef M. FISZER
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki)

Elżbieta KUŻELEWSKA
Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej)

Katarzyna ŻODŹ-KUŹNIA, Janusz WIŚNIEWSKI
Dynamika wzajemnych relacji między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na początku XXI wieku

Marceli KOSMAN
Droga na Downing Street. Uwagi nad karierą polityczną Margaret Thatcher

Przemysław J. SIERADZAN
Czynniki destabilizacji politycznej w Karaczajo-Czerkiesji: separatyzm etniczny i fundamentalizm religijny

Joanna JAROSZYK-PAWLUKIEWICZ
Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii

Krzysztof FEDOROWICZ
System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy

Remigiusz ROSICKI
Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie

Jacek RAUBO
Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Maciej WOJTACKI
O naturze sporów kompetencyjnych. Konflikty pomiędzy organami władzy państwowej w polskiej myśli polityczno-prawnej na przełomie XX i XXI wieku

Recenzje/Dyskusje

  • Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, pod red. Janusza Symonidesa, Mirosława Sułka (A. Wesołowska-Maciejewska);
  • Społeczne dylematy Europy, pod red. Doroty Gizickiej (W. Stankiewicz)

Informacje

  • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej” (Collegium Polonicum, 10-11 maja 2012 r.) (M. Musiał-Karg)

Noty o autorach