Nr 2/2011

SPIS TREŚCI Nr 2/2011 Rok XVI

Artykuły

Magłorzata KOŁODZIEJCZAK
Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii

Grażyna STRNAD
Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja

Bartosz HORDECKI
Specyfika etyk kobiecych w ujęciu Carol Gilligan

Anita ADAMCZYK
Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej

Anna GÓRNA-KUBACKA
Kobiety w polityce, aspiracje i praktyka

Elżbieta LESIEWICZ
Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof URBANIAK
Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP

Natalia KLEJDYSZ
Wiedźmy i dziwadła, czyli polska droga do parytetu

Beata PAJĄK-PATKOWSKA
Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet

Karolina CHURSKA NOWAK, Anna GULCZYŃSKA, Barbara JANKOWIAK
Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności

Alina BALCZYŃSKA-KOSMAN
Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci

Dorota PIONTEK
Kobiety w programach informacyjnych

Ewa JURGA-WOSIK
Problematyka kobieca w prasie lokalnej

Bogumiła KOSMANOWA
Muzy Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza

Marek REWIZORSKI
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy

Jerzy BABIAK
Pozycja kobiet na rynku pracy w świetle regulacji Unii Europejskiej

Magdalena KACPERSKA
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Dorota MAZURCZAK
Przykłady karier akademickich kobiet na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

Marceli KOSMAN
Na tronie i obok tronu. O kobietach w życiu publicznym Polski przedrozbiowej

Recenzje/Dyskusje

  • Robert Traba, Przyszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku (M. Kosman);
  • Jerzy Babiak, Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce (A. Ptak).

Noty o autorach