Vol. 2/2011

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SPIS TREŚCI Nr 2/2011 Rok XVI

Artykuły

Magłorzata KOŁODZIEJCZAK
Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii

Grażyna STRNAD
Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja

Bartosz HORDECKI
Specyfika etyk kobiecych w ujęciu Carol Gilligan

Anita ADAMCZYK
Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej

Anna GÓRNA-KUBACKA
Kobiety w polityce, aspiracje i praktyka

Elżbieta LESIEWICZ
Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof URBANIAK
Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP

Natalia KLEJDYSZ
Wiedźmy i dziwadła, czyli polska droga do parytetu

Beata PAJĄK-PATKOWSKA
Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet

Karolina CHURSKA NOWAK, Anna GULCZYŃSKA, Barbara JANKOWIAK
Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia współczesnych kobiet na tle przemian obyczajowych w sferze seksualności

Alina BALCZYŃSKA-KOSMAN
Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci

Dorota PIONTEK
Kobiety w programach informacyjnych

Ewa JURGA-WOSIK
Problematyka kobieca w prasie lokalnej

Bogumiła KOSMANOWA
Muzy Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza

Marek REWIZORSKI
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy

Jerzy BABIAK
Pozycja kobiet na rynku pracy w świetle regulacji Unii Europejskiej

Magdalena KACPERSKA
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Dorota MAZURCZAK
Przykłady karier akademickich kobiet na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

Marceli KOSMAN
Na tronie i obok tronu. O kobietach w życiu publicznym Polski przedrozbiowej

Recenzje/Dyskusje

  • Robert Traba, Przyszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku (M. Kosman);
  • Jerzy Babiak, Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce (A. Ptak).

Noty o autorach