Nr 1/2010

Przegląd Politologiczny

Nr 1/2010 Rok XV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 1/2010 Rok XV

Artykuły

Zbigniew MACHELSKI
Demokracja i federalizm

Miron KŁUSAK
Demokracja w granicach ryzyka

Anna GÓRNA-KUBACKA
Autorytaryzm XXI wieku czy nam grozi?

Iwona KORCZ
Nadzieja w polskim społeczeństwie obywatelskim

Eugeniusz GÓRSKI
Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii

Monika URBANIAK   
Zasady finansowania partii politycznych we Włoszech

Anita ADAMCZYK
Instytucja prawyborów w Polsce. Prawybory parlamentarne (1993-2007)

Marcin RACHWAŁ
Demokracja bezpośrednia w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?

Marcin RULKA
Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększenia

Anna DUDZIAK
Kultura narodowa w dobie globalizacji

Adam BARABASZ
Stanowisko paryskiej „Kultury” wobec europejskich procesów zjednoczeniowych w latach 1947-1957

Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
Polska polityka gospodarcza w działalności Rady Ministrów w latach 2005-2006

Recenzje

  • Arcybiskup Józef Kowalczyk, Świadectwo i służba. Rozmowy o życiu i Kościele. Z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, rozmawia ks. Rafał Markowski (M. Kosman);
  • M. Rainer Lepsius, O kulturze politycznej w Niemczech, przekład A. Żychliński (M. Kosman);
  • Marceli Kosman, Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego (R. Baron);
  • „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (I. Janicka);
  • Teczki Giedroycia, oprać. Iwona Hofman, Leopold Unger (M. Kosman)

Noty o autorach