Vol. 1/2010

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Przegląd Politologiczny

Nr 1/2010 Rok XV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 1/2010 Rok XV

Artykuły

Zbigniew MACHELSKI
Demokracja i federalizm

Miron KŁUSAK
Demokracja w granicach ryzyka

Anna GÓRNA-KUBACKA
Autorytaryzm XXI wieku czy nam grozi?

Iwona KORCZ
Nadzieja w polskim społeczeństwie obywatelskim

Eugeniusz GÓRSKI
Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii

Monika URBANIAK   
Zasady finansowania partii politycznych we Włoszech

Anita ADAMCZYK
Instytucja prawyborów w Polsce. Prawybory parlamentarne (1993-2007)

Marcin RACHWAŁ
Demokracja bezpośrednia w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?

Marcin RULKA
Problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przyczyny i sposoby jej zwiększenia

Anna DUDZIAK
Kultura narodowa w dobie globalizacji

Adam BARABASZ
Stanowisko paryskiej „Kultury” wobec europejskich procesów zjednoczeniowych w latach 1947-1957

Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
Polska polityka gospodarcza w działalności Rady Ministrów w latach 2005-2006

Recenzje

  • Arcybiskup Józef Kowalczyk, Świadectwo i służba. Rozmowy o życiu i Kościele. Z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, rozmawia ks. Rafał Markowski (M. Kosman);
  • M. Rainer Lepsius, O kulturze politycznej w Niemczech, przekład A. Żychliński (M. Kosman);
  • Marceli Kosman, Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego (R. Baron);
  • „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (I. Janicka);
  • Teczki Giedroycia, oprać. Iwona Hofman, Leopold Unger (M. Kosman)

Noty o autorach