Rada Naukowa

Andrzej Antoszewski (Polska)
Timm Beichelt (Niemcy)
Kong Fan-jun (Chiny)
Wojciech Forysiński (Cypr)
Jürgen Neyer (Niemcy)
Heino Nyyssönen (Finlandia),
Andrzej Mania (Polska)
Tadeusz Wallas (Polska)
Ryszard Zięba (Polska)
Ettore Deodato (Włochy)