Nr 04/2023

Nr 4/2023

Spis treści

Zbigniew CZACHÓR
Instytucjonalizacja aktywności parlamentów narodowych w systemie Unii Europejskiej. Analiza deterministyczna

Adam JASKULSKI
Równowaga międzyinstytucjonalna jako kategoria analityczna w badaniach nad systemem politycznym Unii Europejskiej

Tomasz BROWAREK
Podmioty administracji rządowej w zakresie polityki migracyjnej współczesnej Polski

Filip KACZMAREK
Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla Afryki

Bartłomiej SECLER
Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako przedmiot badań politologicznych

Marcin RACHWAŁ
Rola edukacji obywatelskiej we współczesnym państwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia

Krzysztof KOŹBIAŁ
Wymieranie dinozaurów czeskiej sceny politycznej? Komunistyczna Partia Czech i Moraw w świetle wyborów z 2021 i 2022 roku

Krzysztof MALINOWSKI
Wydatki na obronność kluczem do przemian niemieckiej polityki bezpieczeństwa

Bartosz MAZURKIEWICZ, Hubert PACHCIAREK
Pozapolityczne czynniki wielokadencyjności w procesie zarządzania utrzymaniem władzy w Polsce. Wybrane przypadki burmistrzów

Jolanta KACZMAREK
Zjednoczona Prawica a prawa polskich kobiet

Joanna PODGÓRSKA-RYKAŁA
Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach

Agnieszka STĘPIŃSKA
Wybory w czasie kryzysu: medialny obraz przełożonych wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku

Szymon OSSOWSKI, Dagmara KENDZIOR
Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku

Alina BALCZYŃSKA-KOSMAN
Wizerunki medialne Ukrainek w dobie wojny z Rosją w tygodniku „Newsweek Polska” – obraz zmian reprezentacji prasowych kobiet w perspektywie roku wojny

Paweł ŁOKIĆ
Zjawisko phubbingu jako konsekwencja mediatyzacji życia społecznego

Varia

Tadeusz WALLAS
In memoriam Profesora Marcelego Kosmana (1940–2023)

Piotr OBACZ
Renesans czy rozpad politologii? – artykuł postulatywny (wstęp do dyskusji programowej) –

Jarosław NOCOŃ, Mateusz KUFLIŃSKI
Przedmiot badań politologicznych w Polsce

Przegląd książek/Dyskusje
M. Heller, Jak być uczonym (Mikołaj Tomaszyk)

Noty o Autorach