Nr 4/2011

SPIS TREŚCI Nr 4/2011 Rok XVI

Artykuły

Anita ADAMCZYK, Elżbieta LESIEWICZ, Witold MAZURCZAK, Paweł STACHOWIAK
Obchody dwudziestolecia III Rzeczypospolitej. Próby kształtowania pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa

Ryszard KOWALCZYK
Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej

Agnieszka ŻMURKIEWICZ
Samorząd terytorialny miasta Kalisza. Doświadczenia minionego dwudziestolecia

Robert KMIECIAK
Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku

Karol DĄBROWSKI
Innowacyjność izb gospodarczych na tle modernizacyjnej funkcji prawa

Katarzyna WALKOWIAK
Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Paweł ANTKOWIAK
Samorząd zawodowy adwokatów w opinii jego członków

Jędrzej SKRZYPCZAK
Kompetencje samorządu zawodowego lekarzy w zakresie odpowiedzialności zawodowej w Polsce

Piotr KORDEL, Krzysztof KORDEL, Marek SAJ
Działalność samorządu lekarskiego w zakresie doskonalenia zawodowego na przykładzie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Mariusz PIESTRAK, Karolina KICHEWKO
Rola lobbingu w polskich stosunkach przemysłowych

Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
Polityka gospodarcza w deklaracjach wyborczych kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

Marzena BARAŃSKA
Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa – wybrane zagadnienia

Recenzje/Dyskusje

  • Tadeusz Buksiński, Prawo a władza polityczna (K M. Cwynar);
  • John Blundell, Margaret Thatcher. Portret Żelaznej Damy (M. Kosman)

Informacje

Noty o autorach