Nr 4/2010

Przegląd Politologiczny

Nr 4/2010 Rok XV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

{simplecaddy code=2010PP4}

SPIS TREŚCI Nr 4/2010 Rok XV

Artykuły

Włodzimierz MALENDOWSKI
Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej

Jarosław JAŃCZAK
Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach

Przemysław MIKIEWICZ
Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych

Krzysztof PAJĄK
Współpraca państw UE w realizacji polityki akwenowej na przykładzie pierwszej, morskiej, militarnej operacji EUNAVFOR ATALANTA

Agnieszka STĘPIŃSKA, Bartosz HORDECKI
Postawy wobec Stanów Zjednoczonych: raport z międzynarodowych badań porównawczych

Helena WYLIGAŁA
Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany intstrument polskiej polityki zagranicznej

Artur KOPKA
Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii „Die Linke” w Republice Federalnej Niemiec

Wiktor SZEWCZAK
Jak zmierzyć demokrację? Teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal demokracji politycznej w politologii porównawczej

Andrzej STELMACH
Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna

Magdalena MUSIAŁ -KARG
Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji

Jarosław Filip CZUB
Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej a rzetelne rzecznictwo interesów

Bogusław JAGUSIAK
Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej

Recenzje/Dyskusje

  • Krzysztof Malinowski, Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005 (A. Gałganek);
  • Społeczne konteksty w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi. Uwagi do recenzji prof. dra hab. Andrzeja Gałganka (K. Malinowski);
  • Zrozumieć współczesność, pod red. Grzegorza Babińskiego, Marii Kupiszewskiej (M. Kosman);
  • Wojciech Jaruzelski, Listy… (A. Strabel).

Noty o autorach