Nr 4/2009

Przegląd Politologiczny

Nr 4/2009 Rok XIV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

{simplecaddy code=2009PP4}

SPIS TREŚCI Nr 4/2009 Rok XIV

Artykuły

Bogumiła KOSMANOWA
Piękny jak aniołów mowa… Uwagi nad kulturą języka elit politycznych

Wojciech STANKIEWICZ
Skandynawska kultura biznesu w ujęciu międzynarodowym

Jolanta MILUSKA
Skąd się biorą preferencje polityczne?

Agnieszka WICHER-BALUTA
Rola habitusu w procesie demokratyzacji

Bartosz ABRAMOWICZ
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej. Przykład Polski i Szwajcarii

Norbert GILL
Prawne i społeczne aspekty krytyki prasowej

Joanna TACZKOWSKA
Postępowanie sądowe w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji jako element kampanii wyborczej

Zdzisław W. PUŚLECKI
The Bilateral Tendencies in the European Union External Common Foreign Trade Policy

Witold MAZURCZAK
Posiadłości kolonialne we współczesnym świecie

Łukasz DONAJ
Interpretacja i stosowanie zasad ogólnych prawa międzynarodowego – nienaruszalność granic i integralność terytorialna a konflikt o Tuzłę

Recenzje

  • Stanisław Bieleń, Maciej Raś, Polityka zagraniczna Rosji (W. Stankiewicz);
  • Inowrocław w Polsce Ludowej, zbiór studiów pod red. Tomasza Laszkiewicza (B. Zarzycka);
  • Andrzej Garlicki, Piękne lata trzydzieste (M. Kosman);
  • Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, pod red. Barbary Markiewicz i Rafała Wonickiego (T. Kownacki);
  • Dokąd zmierza świat?, pod red. Adama Daniela Rotfelda (J. M. Fiszer);
  • Alma i Valdas Adamkus, Wasz los – Litwa (M. Kosman)

Wydarzenia / Informacje

  • XXI Międzynarodowy Kongres Nauk Politycznych, 12-16 lipca 2009 r., Santiago, Chile (T. Sasińska-Klas)
    Noty o autorach

Noty o autorach