Nr 3/2012

SPIS TREŚCI Nr 3/2012 Rok XVII

Artykuły

Anna WOLFF-POWĘSKA
Politologia – nauka w drodze

Jacek SOBCZAK
Wolność wypowiedzi a zjawisko manipulacji przekazem prasowym

Artur LIPIŃSKI
Tożsamość i pamięć zbiorowa w badaniach politologicznych

Elżbieta LESIEWICZ
Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej

Joanna KAŁUŻNA
Państwowa, narodowa, społeczna, partyjna? Nauczanie historii w szkołach publicznych – studium przypadku

Magdalena LORENC
Polityczność sztuki. Analiza pracy Zbigniewa Libery pt. LEGO. Obóz koncentracyjny z 1996 roku

Piotr FORECKI
Kojenie obrazem, leczenie snem. Konstruowanie pamięci o Zagładzie w polskich filmach fabularnych po 1989 roku

Sylwia CZUBAJ-KUŹMIN
Relacje polsko-rosyjskie w retoryce politycznej obchodów rocznic zbrodni katyńskiej po 1989 roku. Perspektywa politolingwistyczna

Bartosz HORDECKI
Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne

Paweł STACHOWIAK
Kościół katolicki wobec pamięci zbiorowej Polaków. Ciągłość i zmiana

Aleksandra TRZCIELIŃSKA-POLUS
Historia i pamięć zbiorowa w polityce regionalnej (casus Śląska Opolskiego)

Eliza KANIA   
Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”?

Recenzje/Dyskusje

  • Ryszard Skarżyński, Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy (K. B. Janowski);
  • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 (M. Kosman);
  • Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski);
  • Paweł Wieczorkiewicz, Justyna Błażejewska, Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór (M. Kosman)

Noty o autorach