Nr 3/2011

SPIS TREŚCI Nr 3/2011 Rok XVI

Artykuły

Andrzej GAŁGANEK
Życie międzynarodowe rzeczy. Przedmioty luksusu i codziennego użytku w społecznej historii stosunków międzynarodowych

Ryszard ZIĘBA
Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje

Sebastian WOJCIECHOWSKI
„Sieć’’ przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli

Marek ŻYROMSKI
Idea kolegialnej władzy wykonawczej

Bartosz ABRAMOWICZ
Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty „uwrażliwienia” demokracji przedstawicielskiej

Magdalena MUSIAŁ-KARG
Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009

Anita ADAMCZYK
Instytucja prawyborów w Polsce. Prawybory prezydenckie (1995–2005)

Maciej RÓŻEWICZ
Partia Demokratyczna w midterm elections 2010

Adam KIRPSZA
Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim

Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK
Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach

Iwona HOFMAN
Tematy polsko-ukraińskie Bohdana Osadczuka w paryskiej „Kulturze”

Ewa NOWAK, Ryszarda Ewa BERNACKA, Rafał RIEDEL
Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku

Recenzje/Dyskusje

  • Grzegorz Żuk, Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym (J. Maguś);
  • Marceli Kosman, O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej (A. Chodubski);
  • Wojciech Jaruzelski, Starsi o 30 lat (M. Kosman)

Noty o autorach