Nr 3/2008

Przegląd Politologiczny

Nr 3/2008 Rok XIII
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 3/2008 Rok XIII

Artykuły

Witold MAZURCZAK
Miniaturowe dyktatury. Część II: Zagrożenia demokracji we współczesnych mikropaństwach (2001-2008)

Sebastian WOJECIECHOWSKI
Etniczność i migracje w USA. Analiza współczesnych problemów

Marek ŻYROMSKI
System polityczno-ustrojowy starożytnego Rzymu jako przykład niezwykłej różnorodności władzy monarszej

Marceli KOSMAN
Etos powstańczy w polskiej kulturze politycznej

Krzysztof ZUBA
Przywództwo Margaret Thatcher

Adam JASKULSKI
Zmiany formalne i nieformalne w przebiegu procesu decyzyjnego we Wspólnocie Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Nicejskiego

Piotr BEGASIEWICZ
Obraz III Rzeczypospolitej w dyskursie Zdzisława Krasnodębskiego

Robert KMIECIAK
Perspektywy rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce jako podmiotu administracji publicznej

Jacek POKŁADECKI
Zmiany podstaw finansowania samorządu gminnego w Polsce

Elżbieta POSŁUSZNA
Opór bez przywództwa i walka sieciowa w działalności ekstremistycznych skrzydeł ruchu ekologicznego

Recenzje/Dyskusje

  • The 2004 Enlargement’s Influence on the Labour Market In the European Union, pod red. Jerzego Babiaka (W. Hładkiewicz);
  • Mirosława Jaworowska, Polityka życia młodego pokolenia przełomu wieków XX/XXI (D. Miłoszewska);
  • Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, pod red. Barbary Markiewicz, Rafała Wonickiego (T. Kownacki)

Wydarzenia/Informacje

  • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie” (Lublin, 24-25 kwietnia 2008) (Ż. Polowczyk)

Noty o autorach