Nr 2/2009

Przegląd Politologiczny

Nr 2/2009 Rok XIV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 2/2009 Rok XIV

Artykuły

Małgorzata KOŁODZIEJCZAK
Hermeneutyka w nauce o polityce – formy obecności

Waldemar ŻEBROWSKI
Jaki parlament powinni mieć Polacy w XXI wieku?

Magdalena MUSIAŁ-KARG      
Głosowanie elektroniczne jako element e-demokracji na przykładzie doświadczeń kantonu Zurych

Anna WOLFF-POWĘSKA    
Niemiecka agresja i okupacja w zbiorowej pamjęcj Polaków

Jarosław JAŃCZAK
Historyczne podstawy kształtowania się typów kultury polityki zagranicznej. Przypadki realizmu i radykalizmu

Kinga SCHELINGER   
Próby zjednoczenia i współpraca skrajnej prawicy na płaszczyźnie europejskiej

Wojciech STANKIEWICZ
Skandynawski model welfare state na przykładzie Szwecji

Józef M. FISZER
Wejście Polski do strefy euro. Analiza politologiczna

Tomasz KUBIN
Tak czy nie dla euro? Stosunek społeczeństw państw Unii Europejskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej

Przemysław OSIEWICZ
Wpływ zmian politycznych na Tajwanie w 2008 roku na stosunki z Chińską Republiką Ludową

Recenzje

  • Elżbieta Znamierowska-Rakk, Federacja Słowian Południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie. Próby realizacji. Upadek (M. Czarnogórski);
  • Charles Tilly, Demokracja (S. Wróbel);
  • Polityka i politycy, red. J. Miluska (B. Pająk);
  • Iwona Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego (E. Wrześniewski)

Informacje

  • Żegnając Profesora Czesława Mojsiewicza (T. Wallas)

Noty o autorach