Nr 1/2011

SPIS TREŚCI Nr 1/2011 Rok XVI

Artykuły

Karol B. JANOWSKI
Politologii polskiej meandry

Teresa ŁOŚ-NOWAK
O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno-normatywnej, systemowej i metaforycznej

Miron LAKOMY
Czynnik kulturowy w relacjach francusko-amerykańskich

Marek REWIZORSKI
Globalizacja i jej przeciwnicy

Jarosław SZYMANEK
System rządów premierowskich jako nowy typ systemów rządów: casus Wielkiej Brytanii

Andrzej ANTOSZEWSKI
Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)

Jerzy BABIAK
Organizacje pozarządowe we współczesnym społeczeństwie obywatelskim

Artur LIPIŃSKI
Dyskursywne (re)konstruowanie charyzmy. Przypadek Lecha Wałęsy

Wiktor SZEWCZAK
Jak mierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej

Piotr PAWEŁCZYK
Seksualność w socjotechnice dyscyplinowania

Marceli KOSMAN
Stagnacja, ewolucja czy rewolucja. Ustrój Polski między 13 grudnia 1981 a 4 czerwca 1989 r. Mity i fakty

Ryszard KOWALCZYK
Współczesne media lokalne jako przedmiot refleksji medioznawczej

Wojciech ADAMCZYK
W krzywym zwierciadle: propagandowa funkcja biuletynów samorządowych

Recenzje/Dyskusje

  • Charles A. Kupchan, How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace (R. Zięba);
  • Justyna Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (R. Fiedler);
  • Andrzej Wierzbicki, Rosja: etnioczność i polityka (T. Bodio).

Noty o autorach