Nr 1/2009

Przegląd Politologiczny

Nr 1/2009 Rok XIV
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 1/2009 Rok XIV

Artykuły

Karol B. JANOWSKI   
Stereotypy w polityce polskiej (Analiza przypadków)

Przemysław ŻUKIEWICZ
Emocjonalny wymiar przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Analiza wystąpień premiera na konwencjach wyborczych w 2007 roku

Bogdan NAWROT
Miejsce „inicjatyw niezależnych” na lokalnej scenie politycznej w Polsce

Sylwester WRÓBEL, Rafał JAROS
Kooperatywy w koncepcji Edwarda  Abramowskiego jako forma organizacji życia społecznego

Marek REWIZORSKI
Koncepcja systemu światowego według Immanuela Wallersteina

Zdzisław W. PUŚLECKI
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2013

Julita RUNC
Wartości ekologiczne w analizie politologicznej

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Konsekwencje zjawiska bezrobocia wśród kobiet

Tomasz R. SZYMCZYŃSKI
Droga Portugalii do członkostwa we Wspólnotach Europejskich

Maciej HERBUT
Islam w polityce Turcji – pro-islamskie partie polityczne

Recenzje

  • Dokąd zmierza świat, red. Daniel A. Rotfeld (J. M. Fiszer);
  • Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, red. Tadeusz Jasudowicz (W. Stankiewicz);
  • Marceli Kosman, Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego (M. Moliński)

Wydarzenia

  • Laudacja na cześć Alberta Gore w związku z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (J. Orczyk)

Noty o autorach