Vol. 2/2010

Sorry, this entry is only available in Polish.

SPIS TREŚCI Nr 2/2010 Rok XV

Artykuły

Stanisław WÓJCIK
Samorząd w nauczaniu społecznym Kościoła

Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK
Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce

Zbigniew CZACHÓR
Europejska Strategia Bezpieczeństwa 2003-2008. Analiza politologiczna

Maciej BĄK
Determinanty bezpieczeństwa narodowego. Nowe zagrożenia – nowe wyzwania

Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK
Perspektywy i wyzwania demokracji na przykładzie liberalnego nurtu islamu

Artur WEJKSZNER
Terroryzm sponsorowany przez państwa. Casus bliskowschodnich państw-sponsorów

Mukhit SYDYKNAZAROV
Kazachstan jako obecny przewodniczący OBWE – rok 2010: nowa rola średnich państw w podejmowaniu globalnych decyzji strategicznych na podstawie konsensusu

Łukasz CIEŚLIK
20 lat trzeciego sektora w Polsce – doświadczenia i perspektywy

Bogdan KOSZEL
Partnerstwo dla Modernizacji w sto sunkach niemiecko-rosyjskich

Wojciech STANKIEWICZ
Rywalizacja państw w kosmosie

Piotr BROMBER
Finansowanie ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Magdalena KACPERSKA
Liberalizm czy interwencjonizm? Recepta na kryzys

Recenzje

  • Marceli Kosman, Kultura polityczna – kultura historyczna (B. Pasierb);
  • Robert Rabka, Bałkany 1912-1913 (W. Stankiewicz);
  • Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (M. Kosman);

Noty o autorach