Vol. 2/2010

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SPIS TREŚCI Nr 2/2010 Rok XV

Artykuły

Stanisław WÓJCIK
Samorząd w nauczaniu społecznym Kościoła

Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK
Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce

Zbigniew CZACHÓR
Europejska Strategia Bezpieczeństwa 2003-2008. Analiza politologiczna

Maciej BĄK
Determinanty bezpieczeństwa narodowego. Nowe zagrożenia – nowe wyzwania

Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK
Perspektywy i wyzwania demokracji na przykładzie liberalnego nurtu islamu

Artur WEJKSZNER
Terroryzm sponsorowany przez państwa. Casus bliskowschodnich państw-sponsorów

Mukhit SYDYKNAZAROV
Kazachstan jako obecny przewodniczący OBWE – rok 2010: nowa rola średnich państw w podejmowaniu globalnych decyzji strategicznych na podstawie konsensusu

Łukasz CIEŚLIK
20 lat trzeciego sektora w Polsce – doświadczenia i perspektywy

Bogdan KOSZEL
Partnerstwo dla Modernizacji w sto sunkach niemiecko-rosyjskich

Wojciech STANKIEWICZ
Rywalizacja państw w kosmosie

Piotr BROMBER
Finansowanie ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Magdalena KACPERSKA
Liberalizm czy interwencjonizm? Recepta na kryzys

Recenzje

  • Marceli Kosman, Kultura polityczna – kultura historyczna (B. Pasierb);
  • Robert Rabka, Bałkany 1912-1913 (W. Stankiewicz);
  • Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (M. Kosman);

Noty o autorach