Vol. 2/2008

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Przegląd Politologiczny

Nr 2/2008 Rok XIII
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 2/2008 Rok XIII

Artykuły

Adam GWIAZDA
Poszukiwanie tożsamości w ponowoczesnym świecie

Ewa CZERWIŃSKA-SCHUPP
Rewolucja 1918-1920 w Austrii – teoria i rzeczywistość

Katarzyna ŻUKOWSKA
Krytyka cyklicznego modelu koncentracji władzy

Jacek SOBCZAK
Ochrona prywatności polityków jako osób pełniących funkcje publiczne w optyce Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Adam JASKULSKI
Istota i funkcjonowanie Unii Europejskiej w koncepcjach i teoriach integracji europejskiej. Tożsame spojrzenia czy fundamentalne różnice

Justyna ZAJĄC
Promocja demokracji w państwach arabskich w polityce zagranicznej Unii Europejskiej

Marek REWIZORSKI
Regionalny wymiar Unii Europejskiej

Mikołaj J. TOMASZYK
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej – trwałość, konkurencyjność i bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię

Natasza LUBIK
Wybrane aspekty przeciwdziałania współczesnemu terroryzmowi międzynarodowemu

Wojciech STANKIEWICZ
Prawnomiędzynarodowe konsekwencje zniesienia kary śmierci

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Recenzje

  • Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. Włodzimierza Malendowskiego (D. Miłoszewska);
  • Iwona Hofman, Polityka – media – społeczeństwo. Studia i szkice (B. Kosmanowa);
  • „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, pod red. Iwony Hofman (H. Tumolska);
  • Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albina, Grzegorza Tokarza (W. Stankiewicz);
  • Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. Ewy Polak i Joanny Leskiej-Ślęzak (U. Król);
  • Janine R. Wedel, Prywatna Polska (M. J. Tomaszyk)

Noty o  autorach