Vol. 1/2012

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SPIS TREŚCI Nr 1/2012 Rok XVII

Artykuły

Karol B. JANOWSKI
O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości. W kręgu metodologicznej refleksji historyczno-teoriopolitycznej

Maja MEGIER
Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością

Zdzisław W. PUŚLECKI
Nowe zjawiska w stosunkach handlo¬wo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową

Anna KUCZYŃSKA
Dyplomacja Francji: ewolucja relacji na osi władzy Elysee-Matignon w układzie koabitacji

Maciej WALKOWSKI
Europa w kryzysie: perspektywy go¬spodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS

Joanna SKRZYPCZYŃSKA
Polska w GATT/WTO

Anna DUDZIAK
Komunikacja interkulturowa w biznesie międzynarodowym

Radomir MIŃSKI
Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa

Marta BALCEREK
Ustrój prawny samorządu rolniczego w Polsce i RFN. Studium porównawcze

Marzena BARAŃSKA
Rola czynnika społecznego w procesie stanowienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wojciech STANKIEWICZ
Rola UNESCO w ochronie dóbr kultury i zasobów przyrodniczych

Ryszard KOWALCZYK
Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej

Recenzje/Dyskusje

  • Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska (W. Stankiewicz);
  • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 (M. Kosman);
  • Szymon Ossowski, W kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji w Polsce (R. Paradowski);
  • Paweł Wieczorkiewicz, Justyna Błażejewska, Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór (M. Kosman)


Noty o autorach